Repository for golang small applications
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
balhau@balhau.net b405714944
Refactor
11 miesięcy temu
hall Refactor 11 miesięcy temu
Readme.md Readme 11 miesięcy temu
go.mod Init commit 11 miesięcy temu
montyhall.go Init commit 11 miesięcy temu

Readme.md

Go Tinker

What?

This is a repository to serve as kindergarten for golang applications. As of now this is almost empty. Only a small simulation of Monty Hall Problem.

In time more examples will be added in the repo.

Run

To run the monty hall simulation just make sure you have go properly installed and then

 go build montyhall.go; ./montyhall