Repository for golang small applications
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

78 lines
2.0KB

 1. package main
 2. import (
 3. "fmt"
 4. "balhau.net/tinker/hall"
 5. )
 6. func main() {
 7. iterations := 1000
 8. type SolutionCounter struct {
 9. Conservative int
 10. ChangerBefore int
 11. ChangerAfter int
 12. }
 13. counter := SolutionCounter{0, 0, 0}
 14. for i := 0; i < iterations; i++ {
 15. montyOne := hall.MontyHall{}
 16. montyTwo := hall.MontyHall{}
 17. conservative := hall.ConservativePlayer{}
 18. changer := hall.ChangerPlayer{}
 19. montyOne.SelectDoor()
 20. conservative.SelectDoor()
 21. montyTwo.SelectDoor()
 22. changer.SelectDoor()
 23. changerBefore := changer.GetDoor()
 24. conservativeBefore := conservative.GetDoor()
 25. openPortConservative := montyOne.OpenDoor(conservativeBefore)
 26. openPortChanger := montyTwo.OpenDoor(changerBefore)
 27. conservative.ChangeDoor(openPortConservative)
 28. changer.ChangeDoor(openPortChanger)
 29. if conservative.GetDoor() == montyOne.GetDoor() {
 30. counter.Conservative += 1
 31. }
 32. if changer.GetDoor() == montyTwo.GetDoor() {
 33. counter.ChangerAfter += 1
 34. }
 35. if changerBefore == montyTwo.GetDoor() {
 36. counter.ChangerBefore += 1
 37. }
 38. conservSol := "x"
 39. changerSol := "x"
 40. if conservative.GetDoor() == montyOne.GetDoor() {
 41. conservSol = "o"
 42. }
 43. if changer.GetDoor() == montyTwo.GetDoor() {
 44. changerSol = "o"
 45. }
 46. fmt.Println(fmt.Sprintf("[Conservative: s=%d,p=%d,b=%d,a=%d] -- %s", montyOne.GetDoor(), openPortConservative, conservativeBefore, conservative.GetDoor(), conservSol))
 47. fmt.Println(fmt.Sprintf("[Changer: s=%d,p=%d,b=%d,a=%d] -- %s", montyTwo.GetDoor(), openPortChanger, changerBefore, changer.GetDoor(), changerSol))
 48. fmt.Println()
 49. }
 50. conservative_accuracy := (float32(counter.Conservative) / float32(iterations)) * 100
 51. changer_before_accuracy := (float32(counter.ChangerBefore) / float32(iterations)) * 100
 52. changer_after_accuracy := (float32(counter.ChangerAfter) / float32(iterations)) * 100
 53. fmt.Printf(fmt.Sprintf("[Conservative: %d/%f, ChangerBefore: %d/%f, ChangerAfter: %d/%f]\n", counter.Conservative, conservative_accuracy, counter.ChangerBefore, changer_before_accuracy, counter.ChangerAfter, changer_after_accuracy))
 54. }